tisdag 1 juli 2014

Gasol djunglen

Då jag köpte båten så framgick det att gasol-slangarna inte var utbytta enligt  föreskriven praxis. Detta är något jag har haft på min lista och i år skred jag till verket och tog bort de gamla slangarna. Eftersom jag i princip inte gillar gasolens potentiella fara vill jag enligt konstens alla regler få det att bli rätt vid installation. Att få fram adekvat info om detta har varit svårt vilket förvånar eftersom alla påpekar om vikten av att underhålla ett gasolsystem. På övergripande generell nivå finns ju mycket olika material att ta del av men konkreta instruktioner lyser med sin frånvaro

Mutter avskruvad och slang till vänster

Muttern på anslutningen lossade lätt efter att lite 5.56 hade verkat.
 Efter att slang monterats bort så återstår en mutter och en s.k skärring. Jaha, och nu då undrar man?

 Jag begav mig till en känd firma för båttillbehör och visar denna bild och får till svar att den ny slangens gängdel ansluter du precis som det var gjort innan dvs. återanvänder såväl mutter som skärring och så är det klart. Vidare menades det på att på min nya spis där anslutningen består av ett kopparrör skulle det gå bra att skarva på gasolslang och sätta 2 slangklämmor. 

Besökte en annan affär för båttillbehör och fick då svaret att gällande slangskarvar och vid byte så ska man såga av kopparröret bakom skärringen och ta bort allt gammalt för att i de ny slangarna sitter så väl mutter som ny skärring och syftet är att man ska dra sönder denna vid montering så att det blir ordentligt tight i kopparröret som så klart ska utrustas med stödhylsa.  Vidare skall spisen utrustas med skarvkoppling för kopparrör och anslutas till slang på motsvarande sätt alltså med mutter, stödhylsa och skärring även här.

Min bedömning är att det råder stor okunnighet om vad som gäller på marknaden och jag är mer böjd att tro på den senare versionen av instruktionerna som jag fick. Detta baserar jag på att jag i andra frågor fått värdefull vägledning  av samma person i denna butik men det är olustigt om branschens egna återförsäljare inte vet vad de snackar om i denna frågan. Vidare är det ju lite konstigt att det inte finns de som specialiserat sig på marina gasolinstallationer. Sannolikt finns det en marknad eller ?    

    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar