lördag 28 februari 2015

Projekt NMEA 2000

På min lista av olika projekt för båten så har jag haft som mål att installera ett NMEA 2000 nätverk ombord. Dels är det roligt med teknik och dels måste man ha något att göra under årets mörka och kalla månader så man behåller förståndet... Nätverket utgör också basen för en rad delprojekt somm innebär en uppgradering av såväl GPS som VHF
samt komplettering med AIS.

Principen för ett NMEA nätverk är enkel då datan utväxlas genom en stamkabel och denna måste vara terminerad i bägge ändar. Principen är densamma även för Raymarines SeatalkNG och likaså om man anväder koaxialkablar till sitt datanätverk. Man ansluter olika enheter till stammen genom att på stamkablen sätta kontakter som kallas T-koppling och från denna T-koppling fäster man en droppkabel som sedan sitter i aktuellt instrument. Stamkablen strömsätts genom en 12v kabel som också den ansluts som en enhet. Det finns vissa enheter som klarar sig med den ström som ligger direkt på stamkablen. De enheter jag har kommer dock ha egen strömförsörjning.

Garmin har mkt bra manualer om man vill läsa på om NMEA 2000. Gällande installation så är LEN värdet det viktigaste eftersom det anger Load Equivalency Number och används för att beräkna späningsfall på stamkablen. Får man spånningsfall under 3V kan man ansluta strömkablen i en ände men får man över så måste den anslutas i mitten av konfiguration. LEN värdet anges på produkterna eller i dessa dokumentation. I min installation har samtliga enheter värdet 2 så det ger följande beräkning enligt nedan

Spänningsfall = kabelresistans (ohm/m) x avstånd (från batteri till enhet längst bort) x nätverkslast x 0,1 
Garmin kabelns resistans värde är 0,053. Beräkning: 0,053 x (2+2+10+2) x (2+2+2) x 0,1 = 0,5088