söndag 2 november 2014

D-Check på styrmekaniken - demontering

Whitlock Cobra R6 Deluxe
Eftersom det fanns ett horisontalt glapp i ratten så monterade jag 2013 isär den del där ratten sitter fäst på. Endast ett av två lager fanns kvar så varför det var glapp var inte så så svårt att förstå. Redan under detta arbete kunde jag konstatera ett glapp även i den axel som går nedåt. Kvadranten som sitter under kompassen kunde röra sig från sida till sida ca 1cm. Detta gjorde att man kände ett glapp i ratten innan kuggarna fick tryck på sig och började jobba med rodret. Att åtgärda detta var dock ett lite större arbete så det fick vänta.  Draglänk lossas
 2014 var det dags att ta tag i glappet i axeln som går nedåt. Börja med att koppla loss draglänken som förbinder roder och styrmekanism. Eftersom roder armen undertill är svetsad så är det att antingen lossa kvadranten upptill eller svetsa loss undertill med allt vad det innebär. Vi satsade på att få loss kvadranten.


Kvadranten med stål sprintar som ska bort
Slå ut de två stålsprintarna som håller kvadranten på plats. Det kan ta sin tid att få ut dem men de ska ut och i riktning framåt i båtens förlängning.


Skiss på borttagande av kvadranten
Det mest mödosamma och även omvittnat svåra är att få bort kvadranten. Vi spenderade minst 2-3h på detta moment och det vinnande konceptet visade sig bli som så bilden illustrerar.  2 stålrör (förläningsrör från hylsnycklar) som läggs under kvadranten. På stålröret anlades först en gummihammaren och därefter slår man med hammare eller motsvarande uppe på denna. Kan tilläggas att vi även värmde upp kvadranten med gasolbrännare och nyttjade mycket 5.56   

Skiss på borttagande av kvadranten
När väl kvadranten var ens med stålröret infann sig nästa utmaning. En tvåarmad avdragare kunde vi fästa i kvadranten men eftersom axeln är tom så kunde man inte få stöd per automatik för den. Det löste sig genom att vi satte ett dorn i hålet och uppe på det så la vi öite hylsor och annat och på så vis fick vi kraft uppåt i avdragaren som vi behövde. Phhhuuuu, vilken pärs att få bort denna del. Jag glömde ta bilder.
  

När kvadranten är borta ser det ut så här. Man ser tydlig orsaken till att det glappar då man redan här ser att lagret som ska fylla upp hålet är borta.

När kvadranten är borta då är det dags att lossa piedestalen och därefter kan man dra ut hela axeln och allt som sitter undertill.
Vad som fanns kvar av översta lagret syns tydligt på bilden.  Beteckning på lagret visade sig senare vara 6009 RS såväl upptill som nedtill.


I denna skål hittade vi det som en gång i tiden varit kulorna till det övre lagret. Man ser en ring som hänger runt axel och även den tillhör det övre lagret.
  
Bilden visar det nedre lagret och även om det är helt så är det inte i något bra skick.
Att tänka på är att om man ska byta det nedre lagret så måste man svetsa bort roderarmen innan man kan komma åt detta lager.


Sammanfattningsvis kan man säga att detta är ett jobb man förhoppningsvis gör med 10 års intervaller eller ännu mer sällan... Det är inte helt lätt och en mekanisk erfarenhet underlättar.