söndag 13 februari 2022

International Competence Certificate (ICC)

ICC är en internationell behörighet, som visar att en båtförare behärskar de kunskaper som krävs som befälhavare för en fritidsbåt. ICC är en del av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Resolution 40 som behandlar inre vattenvägar och kustnära farvatten. Minimikraven är standardiserade, men avsikten är att nationella förarbrev för fritidsbåt skall kunna användas för att visa tillräckliga kunskaper utomlands.

ICC accepteras i många länder i Europa. Även i länder som inte kräver eller accepterar behörighetsbrevet officiellt kan det behövas eller vara användbart. T.ex. om man skall hyra båt eller för att visa att man har en officiell behörighet. I Sverige gäller dock inte ICC som behörighetsbevis utan där är det Kustskepparintyget som är behörigheten.

Dessa länder har ratificerat Resolution 40 och accepterar därmed ICC fullt ut som behörighetsbevis: Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Storbritannien. Följande länder har inte skrivit under resolution 40 men accepterar ICC som behörighetsbevis på deras territorium: Frankrike, Italien, Polen.
 
Jag har ICC <24 meter Power/Sail Coastal& Inland. Detta motsvarar Förarintyg, Kustskepparintyg, Kanalintyg, Båtpraktik & VHF/SRC-Certifikat. 

Läs mer här på International Yacht & Maritime Training 

World Sailing Offshore Personal Safety - Del I & Del II

World Sailing Offshore Personal Safety. Först och främst en intro till kursen och bakgrund samt så har jag delat upp inläggen på del 1 och del 2 för att göra detta översiktligt och lättsmält :-)

Bakgrunden är att Svenska Seglarförbundet från och med 2021 inte längre ska acceptera att svenska havskappseglingar genomförs med undantag från de kompetens-och säkerhetskrav som finns i World Sailing OSR-CAT.

För de tävlingar som arrangeras i Sverige gäller beslutet CAT 3-tävlingar vilket innebär att det för 2-mansbesättningar (doubblehanded) måste vara minst en person som skaffar sig utbildning och intyg/certifikat.

Kategorisering kan förenklat indelas i följande: 0 - WOR. 1 - Sydney Hobart 2 - Fastnet 3 - Gotland runt 4 - Kieler Woche men notera att dessa exempel på race är just exempel och bestäms för varje enskild tävling. Om man vill läsa exakt definition så läs mer här

Vill man gå kursen så sköts det av en firma som heter SeaSafety och du kan läsa mer här om SeaSafety

Del 1 av kursen - Läs här
Del 2 av kursen - Läs här

World Sailing Offshore Personal Safety- Del II

World Sailing Offshore Personal Safety. Del 1 genomfördes via zoom möte 2021. Del 2 av kursen blev förlagd till Käringön i Göteborg och Nordic Training Academy Center. 
Vår meny bestod av 6 bassäng moment. Det första var att simma utan flytväst med sjöställ i ca 3knop motström. Sedan var att utlösa flytväst manuellt liggande i vatten. Följt av att ligga i motström med en lina fäst i säkerhetlina där vi skulle skära av linan som höll oss fast, detta för att känna hur man släppas efter en båt. Sedan var det livräddningsövningar med olika typer av bojar man finner på fritidsbåtar typ typ sling och Man- bouy. Allt skedde med flytväst på för att vänja oss vid känslan.

Avslutningsvis var det träning på att klättra ombord livflotte och hur man paddlar denna samtidigt som vatten sprutas över oss med en vattenslang för att simulera regn/sjö. Det sista vi gjorde var att lära oss en teknik för att hämta en medvetslös från vattnet.
 

NORDTAC utbildar alla sjömän i olika kategorier av säkerhet men framför allt så är det HUET som är i fokus dvs Helikopter Underwater Escape  Training. Den gula bollen med dörrar i mitten sänks ned under vatten.

Efter våta jobbet i bassäng så väntade brandövningar som bestod i att släcka en person som brinner med filt. Detta har
jag gjort förut men i dessa fall kan man aldrig göra det för ofta. Samt samt bra input av instruktörer gällande typer av brand och dess betenden och därmed inverkan på fysisk status och hälsa.


 

Nästa övning att öppna ett slutet utrymme och där i släcka elden med vad som motsvarar en pulversläckare.
På pyroteknik temat så drog vi av varsitt nödbloss som varar 1 min. Vi hade vita bloss som så sig bör vid icke nöd. 

Vi drog igång en röksignal och pratade om hur man hanterar denna typ av nödsignal.Därefter väntade det mer teoretiska passet där vi gjorde ett prov som vi sedan gick i genom i grupp.