lördag 12 januari 2013

Automatisk Länspump


En av de få allvarliga anmärkningarna vid besiktningen i September var att den automatiska länspumpen inte fungerade. Den nya länspumpen heter Supersub Smart 1100  från tillverkaren Whale. Supersub pumpen känner av stigande vattentryck och startar då automatisk.1100 står för US Gallons och den ska klara 1100 per timme. Detta motsvarar 4163 liter per timme.

Strömbrytaren på instrumentpanelen har två lägen varav det första är ett testläge med tillfällig spänning och det andra läget är konstant spänning. I det senare läget ska pumpen pumpa så länge den känner att det finns vatten. Således fick pumpen ligga i en hink med vatten under detta arbete. Det tog mig några timmar att klura ut hur detta skulle vara kopplat men till slut fick jag rätt på det. 


Till vänster den nya automatiska länspumpen, på slangen sitter det en backventil som förhindrar att vatten rinner tillbaka. Överst till höger syns slangen till den manuella länspumpen. Denna pumpas för hand i sittbrunnen. Den svarta lådan förhindrar att saker kommer in i slangen som skulle kunna stoppa flödet - något man inte vill när det gäller!Till höger är en bild på den gamla pumpen och som synes hade den en separat nivåvakt som triggar pumpen att starta. Detta är en rätt så vanlig och beprövad lösning.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar