söndag 15 mars 2015

D-Check på styrmekaniken - återmontering

Under hösten demonterade min far och jag styrmekanismen på båten. Du kan läsa om det här.  På bilden till vänster ser vi det som fanns kvar av det övre lagret dvs ingeting. Det nedre lagret var intakt och fungerade men sannolikt bara en tidsfråga innan det också gett upp. Lagret tvättades innan bilden togs.

Efter att nytt lager har satts nedtill och att man efter detta svetsat dit roderarmen igen så sätter man fast allt under piedestalen med fyra bultar. Därefter trär man in allt under däck där såväl förstärkning som roderstopp sitter i form av en ring.
Tittar man längst ner så ser man det nya nedre lagret.Hållaren för det övre lagret sätts fast med tre bultar. Eftersom det övre lagret var totalt väck här tidigare så kändes det ett glapp i ratten då man rattade. Glappet kommer sannolikt vara borta numera.
Till sist sätter man fast själva kvadranten. Arbetet underlättas om man värmer upp denna innan man slår på den med en distans. Bultarna som man slog framåt för att få loss måste slås dit igen bakvänt då det inte går att snurra kvadranten 180 grader. Det går men man får använda mycket distans. På bilden syns även kablage för kompassbelysning som går längs med den vertikala axlen.Glappet som fanns när man svängde på ratten är borta och jag hoppas det dröjer tills detta behöver bytas. Stort tack till min far för kunskap, erfarenhet och guts!


 En arbetsdag vid båten. Härligt!


  


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar