söndag 31 mars 2013

Nya strömkablar i riggen

 Eftersom den förbannade kylan vägrar ge med sig så får målning vänta och man får hugga på de saker där man kan. Att byta strömkablar i riggen är en sådan sak som kan göras oavsett väder om man har riggen liggandes inomhus. På denna riggen finns det en separat kabelränna vilket underlättar. Man drar i de nya kablarna med hjälp av de gamla så det gäller att skarva med tejp som håller när man drar.  Kablen som jag drar i är en 2 x 2,5mm ledare med  isolering utan på. För skarvningen använde jag dubbelhäftande matt tejp som dels är stark och dels inte bygger någon nämnvärd höjd - extra viktigt då man ska komma igenom hålet till den nedre lanternan.
 
Det blir också enklare om man matar in kabel och sen drar nere vid mastfoten snarare än att utsätta skarvningen för ev last. Det sista man vill är att det kommer en avbruten kabel ut vid mastfoten.... Jag hade turen med mig och efter 2h var 2 kablar bytta och likaså stiften i lanternorna byta.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar