söndag 13 februari 2022

World Sailing Offshore Personal Safety- Del II

World Sailing Offshore Personal Safety. Del 1 genomfördes via zoom möte 2021. Del 2 av kursen blev förlagd till Käringön i Göteborg och Nordic Training Academy Center. 
Vår meny bestod av 6 bassäng moment. Det första var att simma utan flytväst med sjöställ i ca 3knop motström. Sedan var att utlösa flytväst manuellt liggande i vatten. Följt av att ligga i motström med en lina fäst i säkerhetlina där vi skulle skära av linan som höll oss fast, detta för att känna hur man släppas efter en båt. Sedan var det livräddningsövningar med olika typer av bojar man finner på fritidsbåtar typ typ sling och Man- bouy. Allt skedde med flytväst på för att vänja oss vid känslan.

Avslutningsvis var det träning på att klättra ombord livflotte och hur man paddlar denna samtidigt som vatten sprutas över oss med en vattenslang för att simulera regn/sjö. Det sista vi gjorde var att lära oss en teknik för att hämta en medvetslös från vattnet.
 

NORDTAC utbildar alla sjömän i olika kategorier av säkerhet men framför allt så är det HUET som är i fokus dvs Helikopter Underwater Escape  Training. Den gula bollen med dörrar i mitten sänks ned under vatten.

Efter våta jobbet i bassäng så väntade brandövningar som bestod i att släcka en person som brinner med filt. Detta har
jag gjort förut men i dessa fall kan man aldrig göra det för ofta. Samt samt bra input av instruktörer gällande typer av brand och dess betenden och därmed inverkan på fysisk status och hälsa.


 

Nästa övning att öppna ett slutet utrymme och där i släcka elden med vad som motsvarar en pulversläckare.
På pyroteknik temat så drog vi av varsitt nödbloss som varar 1 min. Vi hade vita bloss som så sig bör vid icke nöd. 

Vi drog igång en röksignal och pratade om hur man hanterar denna typ av nödsignal.Därefter väntade det mer teoretiska passet där vi gjorde ett prov som vi sedan gick i genom i grupp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar