söndag 13 februari 2022

International Competence Certificate (ICC)

ICC är en internationell behörighet, som visar att en båtförare behärskar de kunskaper som krävs som befälhavare för en fritidsbåt. ICC är en del av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Resolution 40 som behandlar inre vattenvägar och kustnära farvatten. Minimikraven är standardiserade, men avsikten är att nationella förarbrev för fritidsbåt skall kunna användas för att visa tillräckliga kunskaper utomlands.

ICC accepteras i många länder i Europa. Även i länder som inte kräver eller accepterar behörighetsbrevet officiellt kan det behövas eller vara användbart. T.ex. om man skall hyra båt eller för att visa att man har en officiell behörighet. I Sverige gäller dock inte ICC som behörighetsbevis utan där är det Kustskepparintyget som är behörigheten.

Dessa länder har ratificerat Resolution 40 och accepterar därmed ICC fullt ut som behörighetsbevis: Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Storbritannien. Följande länder har inte skrivit under resolution 40 men accepterar ICC som behörighetsbevis på deras territorium: Frankrike, Italien, Polen.
 
Jag har ICC <24 meter Power/Sail Coastal& Inland. Detta motsvarar Förarintyg, Kustskepparintyg, Kanalintyg, Båtpraktik & VHF/SRC-Certifikat. 

Läs mer här på International Yacht & Maritime Training 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar