onsdag 5 oktober 2022

NFB Mörkerpraktik 5e Okt

Båtpraktik mörker. Onsdagen den 5:e Oktober stävade vi ut för mörkerpraktik enl NFBs rekommendationer med en examinator ombord på båten. Vi gick ut i dagsljus för att känna på skymmningen och växlingen till mörker. Vi körde för motor och det var inte det lättaste med en motvind på 12-13m/s denna kväll från syd i sundet och en ström som gick mot syd på 1,5 knop. Krabb sjö kan vi lätt konstatera. Vi såg dock en rad fyrar såsom sektor fyrar,  Oculting  Iso flash samt Quick flash med mera, mera. Check på det intyget.

Bilöd tagen innan skymning av naturliga skäl.


 

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar