torsdag 16 maj 2019

Uppdatering av 220 Volt systemet

Upptakten till detta arbete började med att luckan på el kontakten gått sönder. Jag hittade en exakt likadan i nästan samtliga båtbutiker. Att byta denna själv var inte svårt men då föddes iden om en ordenltig fackmanna översyn av 220 V systemet. Detta har alltid fungerat utan problem men alltid bra med en second opinion. Sedan länge har jag en god relation med firman Total El i Malmö så efter lite samtal så hade vi en inspektion av hela installationen. Elektrikern som genomförde inspektionen hade oxå korsat Atlanten så han förstod villen miljö det handlar om. Slutsatsen var att systemet var säkert men att visst kablage var i lite väl tunn dimension samt sårbar för vibrationsskador. Utöver detta diskuterade vi en utökning av vägguttag inne i båten vilket jag och min fru pratat om länge. Så vi bestämde att köra ett uppgraderings/nyinstallations race en dag,

Nytt 2-vägs Vägguttag inne i salongen ovanför skåpet på styrbordssida


Nytt 2-vägs Vägguttag i sittbrunnstoft  på styrbordssida samt nytt kablage till dessa uttag.

  Nytt kontakthus i akterspeglen, samt ny grövre kablage än tidigare för inkommande landström. 

Ny stickpropp och kablage på varmvatten beredaren
Summering av arbete i en bild.

Sammanfattningsvis så jag mycket nöjd med arbetet och vetskapen att hela systemet är genomgånget av en yrkesman.

Allting kopplat till jordfelsbrytaren som är den centrala punkten i installationen så klart. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar