söndag 24 februari 2019

Nytt år, Nya insatser, Nya sjömil

Äntligen börjar vi se ljuset komma och möta oss efter att vi färdats i den långa höst/vinterperioden. Planering påbörjas och arbete med sjösättningsåtgärder likaså. Skönt!

Välkommen segling 2019

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar