söndag 8 oktober 2023

Kappsegling 2023 utvärdering

Säsongen är avslutad och nu är det fokus på avrustning och då passar det ockkså bra att utvärdera kappseglingen. Arbetet drog igång redan i Mars med att få ihop snacket med varandra genom att vi gemensamt polerade fribord samt bottenmålade på några lördagar. Detta för att påbörja gruppdynamiken. Teamet var helt nytt för i år men med en hög grundnivå då alla seglat sin egna båt innan. 

Övergripande Mål och vision
Kraftsamla i en satsning med personer som har intresse av segling och vill avsätta tid för att utvecklas inom segling. Detta för att fortsätta bygga och utveckla teamet utifrån 2022 års erfarenheter och lärdomar men också beredda nya medlemmar in i teamet under 2023. Övergripande målsättning är att delta i Lagunen kappseglingsklubbs olika race. 2022 landade vi på 9e plats i totalen vilket får anses som bra utifrån att vi var ett helt nytt team och aldrig körde spinnaker. Målsättningen 2023 är att erhålla placering mellan 1-5 i total tabellen samt få igång spinnakerseglingen
Utveckling av teamet och individ sker med fokus på båthantering, segelhantering, fartoptimering och beslutsfattande vid kappsegling i olika väder och vindar. Kappsegling och sjövägsregler tillämpas vid olika situationer. Marin terminologi och båttermer används som ett gemensamt språk. Säkerheten prioriteras med rutiner och övningar som grund. God ton och stämning ombord. Lära känna varandra och ha kul. 

Mål och vision på övergripande nivå har genomförts utifrån det totalt 17  av 18 seglingsracen vi gjort under säsongen i Lagunens kappseglingsklubb. En segling stod vi i tornet. 3 seglingar blev det DNF pga. fattig vind. Nytt för i år var också Genua istället för fock som försegel. I vissa race skulle vi bytt till fock för optimal kryss. Resultatmässigt kom vi på 10e plats så vi nådde inte dit vi ville men det är svårt att slå Expresser och andra mindre båtar. Seglad tid ja ibland men korrigerad tid så åker vi alltid ner en hel del så vi tar det med gott mod. Vi blir inte rika på det här men vi har kul. 

Spinnakerseglingen 
Spinnakern har vart uppe ett fåtal gånger så en viss grund har etablerats men drillen som behövs för att få det till en rutin har vi inte än och för det behövs helt enkelt mer genomförande. Flygande försegel som Code0 har använts mer flitigt och hantering av det seglet sitter. Gennakern har faktiskt inte kommit upp alls i år men den har varit med ombord. 

Kappsegling i olika väder och vindar
Vindarna har överlag varit relativt snälla hela säsongen så genuan har varit primärt försegel och levererat utmärkt även om vi vissa race skulle bytt till fock då det är svårt med kryssbogar på inrullad fock. Vi har haft lättvindsseglingar, medelvind samt nu de senaste två lördagarna i September hårdvind med byar upp till 14-15m/s. 

Vi har detta år aldrig ställt in en segling pga. vindar men det var nära första kappseglingen i Maj då vi fick 12m/s från sydost. Det är inte det man vill ha som första race då man är lite ringrostig efter vintervilan men vi körde och hade en väldigt liten del av genua som försegel vilket inte var optimalt så klart. Men vi körde racet som bara var 4 båtar med i. 

Starter 
Detta år har vi fått till en hel del riktigt bra och väl timade starter i den mening att vi går över mållinjen precis strax efter startsignal går. Detta blev ännu bättre efter inköpet av startklockan. Gul i bilden. I övrigt har vi inte haft några incidenter vid start i år.    

Träningsseglingar
Utöver kappseglingsracen så har vi varit ute och träningsseglat ett tiotal gånger för att öva struktur,  teknik och handgrepp i olika manövrar. Vi har som tidigare haft roterande roller ombord med vagn/storskot samt försegelskotning. Fördäcks roller har vi inte nämnvärt fått ihop då spinnakern inte använts så mycket. Ad hooc seglingar blev det inga alls och mycket berodde på det trista Juli vädret i Sverige. 

Säkerhet
Säkerhetsmässigt så är det aldrig några tvivel ombord att det är av högsta prioritet för att undvika olyckor och skador oavsett slag. Storskotet åsamkade en brännskada på en hals vid en gipp som inte var 100% under kontroll. Det var ingen okontrollerad gipp men det räckte. I övrigt är det skurborstens skaft som gick av då den användes som spirbom till focken i 12 m/s. Vi har ibland haft nära till handelsfartyg men inga situationer som varit farliga för någon part. 

Rapportering och kontinuitet
Båten ska alltid segla. Det är grunden i detta initiativ. Därav anmäler man sitt deltagande på löpande basis och detta har fungerat alltifrån bra till mindre och är så klart individberoende. Jag får fundera lite runt detta till nästa år. En annan aspekt är att Mars-Oktober är en lång period och segling kräver tid. I del 2 av säsongen efter sommaruppehållet har vi haft lite sämre total kontinuitet dvs. det har fluktuerat lite för mycket  och detta påverkar ofrånkomligen totalen.

Tack för 2023 
Jag är nöjd med säsongen som jag tycker bjudit på en hel del segling utifrån det vi planerat och det har också inneburit alla sorters vindar och ibland har vi gjort rätt och ibland fel men vi har haft kul och jag är tacksam för det förtroende som visats mig som skeppare. Stort tack för det ! 

Det kommer bli motsvarande satsning eller kanske ännu mer 2024 så är du sugen så kontakta mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar